Rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych, w tym monitorowanie mediów, stosowanie zaleceń specjalistów (np. suicydologów, specjalistów zdrowia publicznego) w opracowywaniu materiałów informacyjnych i innych przekazów o charakterze medialnym przez instytucje publiczne oraz media publiczne

Zadanie 1. Programu zapobiegania zachowaniom samobójczym ma na celu rozwijanie i promowanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych. Skierowane jest przede wszystkim do mediów, lecz także do instytucji publicznych – w praktyce do wszystkich podmiotów, które podają do publicznej wiadomości informacje dotyczące zachowań samobójczych.

Wśród różnego rodzaju konkretnych działań, które są realizowane w ramach tego zadania warto wymienić przede wszystkim: bieżące monitorowanie mediów i podejmowanie interwencji wobec publikacji / redakcji naruszających zasady odpowiedzialnego informowania o zachowaniach samobójczych,
a także działalność grupy konsultacyjnej, której członkowie (suicydolodzy) pomagają dziennikarzom, twórcom kultury oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom publicznym w przygotowywaniu i redagowaniu publikacji, dzieł lub wystąpień na temat zachowań samobójczych. Eksperci skupieni w grupie monitoringowej i grupie konsultacyjnej udzielają też mediom wywiadów i komentarzy w bieżących sprawach, za pośrednictwem rzecznika prasowego Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.

W ramach tego zadania opracowane zostały już m.in. Rekomendacje dotyczące informowania o zachowaniach samobójczych (w wersji rozszerzonej i skróconej), a także gotowa do użycia przez media ramka pomocowa,
zawierająca informacje o tym, gdzie osoby w kryzysie psychicznym mogą uzyskać bezpłatną pomoc.

W planach jest także przygotowanie i emisja spotu informacyjno-edukacyjnego adresowanego do osób mających lub mogących mieć styczność z osobami w kryzysie samobójczym. Planowane są także spotkania z przedstawicielami mediów, uczelni wyższych, a także twórcami kultury.

 

Działania zrealizowane w 2023 roku: 

 • Interwencje na niewłaściwe skonstruowane komunikaty medialne: 704 
 • Odpowiedzi ze strony redakcji na podjęte przez biuro interwencje: 42
 • Interwencje zakończone wprowadzeniem zmiany w artykułach: 13
 • Spotkania w redakcjach prowadzone przez ekspertów biura: 8 
 • Spotkania ze studentami  dziennikarstwa prowadzone przez ekspertów biura: 2 
 • Spotkanie z pracownikami wydawnictwa Prószyński
 • Spotkanie z pracownikami biura prasowego miasta Leszno 
 • Spotkanie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 
 • Konsultacje materiałów prasowych: 11
 • Konsultacja kampanii w metrze 
 • Konsultacja materiałów dla UNICEF
 • Udział eksperta w panelu ekspertów dot. wsparcia psychologicznego i opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez NIK 
 • Spotkania w ramach nawiązania współpracy z KGP i KSP: 4
 • Wywiady i aktywności medialne udzielone przez ekspertów biura: 185 
 • Konsultacje dzieł kultury: 15 
 • 1 webinar dla twórców kultury: 207 zapisanych uczestników 
 • 1 webinar dla twórców internetowych: 161 zapisanych uczestników 
Zadanie nr 1 Zapobieganie
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content