Rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych, w tym monitorowanie mediów, stosowanie zaleceń specjalistów (np. suicydologów, specjalistów zdrowia publicznego) w opracowywaniu materiałów informacyjnych i innych przekazów o charakterze medialnym przez instytucje publiczne oraz media publiczne

Zadanie 1. Programu zapobiegania zachowaniom samobójczym ma na celu rozwijanie i promowanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych. Skierowane jest przede wszystkim do mediów, lecz także do instytucji publicznych – w praktyce do wszystkich podmiotów, które podają do publicznej wiadomości informacje dotyczące zachowań samobójczych.

Wśród różnego rodzaju konkretnych działań, które są realizowane w ramach tego zadania warto wymienić przede wszystkim: bieżące monitorowanie mediów i podejmowanie interwencji wobec publikacji / redakcji naruszających zasady odpowiedzialnego informowania o zachowaniach samobójczych, a także działalność grupy konsultacyjnej, której członkowie (suicydolodzy) pomagają dziennikarzom, twórcom kultury oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom publicznym w przygotowywaniu i redagowaniu publikacji, dzieł lub wystąpień na temat zachowań samobójczych. Eksperci skupieni w grupie monitoringowej i grupie konsultacyjnej udzielają też mediom wywiadów i komentarzy w bieżących sprawach, za pośrednictwem rzecznika prasowego Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.

W ramach tego zadania opracowane zostały już m.in. Rekomendacje dotyczące informowania o zachowaniach samobójczych (w wersji rozszerzonej i skróconej), a także gotowa do użycia przez media ramka pomocowa, zawierająca informacje o tym, gdzie osoby w kryzysie psychicznym mogą uzyskać bezpłatną pomoc.

W planach jest także przygotowanie i emisja spotu informacyjno-edukacyjnego adresowanego do osób mających lub mogących mieć styczność z osobami w kryzysie samobójczym. Planowane są także spotkania z przedstawicielami mediów, uczelni wyższych, a także twórcami kultury.

Zadanie nr 1 Zapobieganie
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content