Zadzwoń

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz specjalistycznej porady, wsparcia lub innej formy pomocy, zacznij od skorzystania z jednej z poniższych infolinii pomocowych.

  • 800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla
    Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

  • 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

  • 116 123 - Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (Kryzysowy Telefon Zaufania). Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

  • 112 - W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

Napisz

Po bezpłatną pomoc psychologiczną i fachowe wsparcie w sytuacji kryzysu
psychicznego można zwrócić się do specjalistów również za pośrednictwem czatu
lub e-maila, m.in. na poniższych stronach internetowych.

Obejrzyj

W poniższych materiałach wideo znajdziesz praktyczne wskazówki ekspertów na
temat radzenia sobie ze stresem, kryzysem psychicznym i trudnymi życiowymi
sytuacjami, a także informacje na temat dostępnych form pomocy i wsparcia.

Spotkaj się / porozmawiaj

Bezpośrednią, specjalistyczną pomoc możesz uzyskać korzystając z jednej z wymienionych niżej placówek publicznego systemu ochrony zdrowia / interwencji
kryzysowej.

1. LECZENIE SZPITALNE:

W szpitalach psychiatrycznych, oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych o profilu psychiatrycznym, ośrodkach leczenia uzależnień, a także innych zakładach leczniczych, które sprawują całodobowo opiekę psychiatryczną lub odwykową, w ramach NFZ, do których można się zgłosić po pomoc w ostrym kryzysie psychicznym zagrażającym życiu.

Informacje, dane teleadresowe i interaktywna mapa.

WAŻNE!
Warto pamiętać, że w nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi lub uzależniona może zgłosić się do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, a o przyjęciu do szpitala decyduje lekarz izby przyjęć po zbadaniu pacjenta.


2. LECZENIE ŚRODOWISKOWE:

W placówkach opieki zdrowotnej udzielających pomocy
psychiatryczno-psychologicznej w trybie ambulatoryjnym, w ramach NFZ.


3. LECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY:

Różne formy pomocy psychiatryczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży
dostępne w ramach NFZ.

Wykaz ośrodków środowiskowych opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

WAŻNE! Zawsze, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia, również z powodu stanu psychicznego, można zadzwonić na pogotowie ratunkowe lub pojechać na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy albo Izbę Przyjęć. W każdej takiej sytuacji pacjent otrzyma pomoc. Może to oznaczać np. badanie przez lekarza, w tym badanie przez psychiatrę dzieci i młodzieży lub pilne skierowanie do oddziału, np. oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży. Jeżeli sytuacja jest trudna i pilna, ale nie jest groźna dla zdrowia i życia, warto umówić spotkanie z lekarzem, w razie potrzeby pilnie. Jeżeli trudno o psychiatrę dzieci i młodzieży, a czekać trzeba długo, wcześniej można spotkać się z psychiatrą dorosłych, lekarzem pediatrą, psychologiem lub psychoterapeutą.


4. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

W nich także można uzyskać bezpłatną pomoc w sytuacji kryzysowej, m.in.
psychologiczną, prawną i socjalną.
Mapa z danymi kontaktowymi ośrodków interwencji kryzysowej.
Lista ośrodków interwencji kryzysowej z całej Polski.

Potrzebujesz pomocy?
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content