Dla dziennikarzy

Informacje dla mediów

Jeśli jesteś dziennikarzem, redaktorem lub wydawcą i potrzebujesz eksperckiego komentarza albo wywiadu dotyczącego tematyki zachowań samobójczych skontaktuj się z nami! Znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego rozmówcę lub doradzimy. Zapoznaj się też z gotowymi materiałami informacyjno-edukacyjnymi dostępnymi na tej stronie, w tym przede wszystkim z rekomendacjami dotyczącymi informowania o zachowaniach samobójczych.

Zadanie 1. – Rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych, w tym monitorowanie mediów, stosowanie zaleceń specjalistów (np. suicydologów, specjalistów zdrowia publicznego) w opracowywaniu materiałów informacyjnych i innych przekazów o charakterze medialnym przez instytucje publiczne oraz media publiczne.

Ma na celu rozwijanie i promowanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych. Skierowane jest przede wszystkim do mediów, lecz także do instytucji publicznych – w praktyce do wszystkich podmiotów, które podają do publicznej wiadomości informacje dotyczące zachowań samobójczych.

Wśród różnego rodzaju konkretnych działań, które są realizowane w ramach tego zadania warto wymienić przede wszystkim: bieżące monitorowanie mediów i podejmowanie interwencji wobec publikacji oraz redakcji naruszających zasady odpowiedzialnego informowania o zachowaniach samobójczych, a także działalność grupy konsultacyjnej, której członkowie (suicydolodzy) pomagają dziennikarzom, twórcom kultury oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom publicznym w przygotowywaniu i redagowaniu publikacji, dzieł lub wystąpień na temat zachowań samobójczych.

Eksperci skupieni w grupie monitoringowej i grupie konsultacyjnej udzielają też mediom wywiadów i komentarzy w bieżących sprawach za pośrednictwem rzecznika prasowego Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.

Zadanie 7. – Rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu, w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji, wydawców.

Ma na celu rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu – w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji i wydawców. W tym celu będą organizowane bezpłatne szkolenia, webinary i konferencje dla dziennikarzy oraz studentów dziennikarstwa.

Wydarzenia te prowadzone będą przez ekspertów suicydologów, a osoby uczestniczące w szkoleniu poznają podstawowe dane i informacje dotyczące zachowań samobójczych, a także zasady prawidłowego informowania o zachowaniach samobójczych w przestrzeni medialnej. Poruszone zostaną zarówno tematy dotyczące zagadnień teoretycznych, jak i praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia bezpiecznych materiałów z zakresu tej tematyki.

Wśród konkretnych punktów programu wspomnianych wyżej szkoleń, webinarów i konferencji znajdą się m.in. następujące zagadnienia: rola dziennikarzy i mediów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym; efekt Wertera i efekt Papageno; możliwość praktycznego wykorzystania Rekomendacji dotyczących informowania o zachowaniach samobójczych; założenia i struktura prawidłowo skonstruowanej informacji na temat zachowań samobójczych; analiza danych KGP i GUS na temat zachowań samobójczych; celowość tworzenia w redakcjach wewnętrznej polityki przygotowywania materiałów dot. zachowań samobójczych; możliwe konsekwencje i sposoby przeciwdziałania wtórnej traumatyzacji w zawodzie dziennikarza; podstawowe informacje o zachowaniach samobójczych – definicje, dane statystyczne grupy ryzyka; etiologia zachowań samobójczych – czynniki ryzyka i czynniki ochronne, charakterystyka stanu presuicydalnego; fałszywe przekonania i stereotypy dotyczące zachowań samobójczych; zjawisko identyfikacji z ofiarami samobójstw lub z osobami po próbach samobójczych skutkujące naśladowaniem ich zachowań, etc.

Do realizacji zadań i kontaktów z dziennikarzami został powołany zespół konsultacyjny, którego zadaniem jest pomaganie dziennikarzom, twórcom kultury oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom publicznym w przygotowywaniu i redagowaniu publikacji, dzieł lub wystąpień na temat zachowań samobójczych. Członkowie zespołu prowadzą spotkania edukacyjne w redakcjach oraz udzielają wywiadów.

Kontakt do członków zespołu konsultacyjnego:

Specjalista ds. kontaktu z mediami
Konstancja Szymacha
tel.: +48 734 455 971
mail: biurozzs@ipin.edu.pl

Członkowie zespołu konsultacyjnego

dr Halszka Witkowska, lider zadania 1 i 7

Tematyka działań: zachowania samobójcze w ujęciu ogólnym, zachowania samobójcze wśród seniorów, mężczyzn, nastolatków. Samobójstwo w kulturze, listy pożegnalne, samobójstwo w ujęciu społecznym, żałoba po śmierci samobójczej, etiologia zachowań samobójczych, samobójstwo w dziełach kultury, mity dotyczące samobójstw, komunikacja dotycząca zachowań samobójczych.

Certyfikowany suicydolog, Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Wykładowca na Wydziale Artes Liberales UW, kierownik projektu Życie warte jest rozmowy. Pomysłodawczyni i koordynatorka pierwszej w Polsce platformy edukacyjno-pomocowej dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich www.zwjr.pl Jest również kierownikiem Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych powstałego przy platformie www.zwjr.pl. Dysertację obroniła z wyróżnieniem w 2019 roku na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką książek „Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy” oraz wydanej w 2022 roku „Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie”, a także współredaktorką monografii zbiorowej „Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze” i „Nikt nie chce umierać. Autodestrukcja w perspektywie kulturowej”, oraz „Poradnika dla moderatorów i administratorów serwisów internetowych”, a także poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz poradnik „Samouszkodzenia – zrozumieć aby zapobiec”. Od 2016 roku na Wydziale „Artes Liberales” prowadzi zajęcia dotyczące suicydologii. W 2018 roku uzyskała certyfikat suicydologa. Jest członkiem Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Uczestniczyła w międzynarodowym grancie E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe w programie ERASMUS+. Ma na swoim koncie szereg publikacji naukowych z zakresu suicydologii, a także liczne wystąpienia na konferencjach oraz w mediach.

 

dr hab. Adam Czabański

Tematyka działań: zachowania samobójcze dzieci i młodzieży; zachowania samobójcze seniorów; zachowania samobójcze a wojna; zachowania samobójcze a pandemia Covid – 19; specyfika paktów samobójczych; efekt Wertera i efekt Papageno; zachowania samobójcze w społeczeństwie – aspekty społeczne i socjologiczne; specyfika samobójstw w Polsce.

Socjolog, certyfikowany suicydolog. Profesor w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Autor blisko 250 publikacji naukowych, w tym 19 monografii z obszaru suicydologii. Ekspert w Biurze ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współtwórca pierwszych w Polsce Studiów Podyplomowych z Suicydologii w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Uczestnik kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”. Członek Komisji Ewaluacji Nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

 

dr Marlena Stradomska

Tematyka działań: problemy społeczne, suicydologia, etyka, prewencja, zdrowie psychiczne, dobrostan psychiczny dzieci, młodzieży oraz pracowników.

Certyfikowany suicydolog, wykładowca akademicki, psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego kursu w nurcie integracyjnym. Ekspertka w Biurze ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka cyklu publikacji „Strategie radzenia sobie w sytuacji trwania pandemii i nie tylko” umieszczonych na platformie Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w obszarze problemów społecznych, suicydologii, etyki, prewencji, zdrowia psychicznego, dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży oraz pracowników czy bezpieczeństwa.

 

Lucyna Kicińska

Tematyka działań: zarządzanie stresem, wspieranie osób w trudnych sytuacjach życiowych oraz profilaktyka przemocy, autoagresji i samobójstw, szczególnie wśród dzieci i nastolatków.

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Ukończyła I poziom Studium Terapii Narracyjnej oraz Studium Dialogu Motywującego. Jest certyfikowaną suicydolożką PTS. Na co dzień pracuje jako koordynatorka strefy pomocy serwisu www.zwjr.pl oraz pedgagożka w XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie. Jest członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego. Zajmuje się komunikacją, zarządzaniem stresem, wspieraniem osób w trudnych sytuacjach życiowych oraz profilaktyką przemocy, autoagresji i samobójstw, szczególnie wśród dzieci i nastolatków.

 

Małgorzata Łuba

Tematyka działań: kryzysy psychiczne, zaburzenia psychiczne, zachowania autodestrukcji bezpośredniej (zachowania samobójcze, samouszkodzenia) u dzieci i nastolatków, rola szkół i instytucji oświatowych w zapobieganiu zachowaniom samobójczym i profilaktyce kryzysów psychicznych, postwencja (działania po samobójstwie, próbie samobójczej, wspieranie osób w żałobie samobójczej).

Certyfikowana suicydolożka, psycholożka, trenerka – „To Be”, Życie warte jest rozmowy”. W ramach „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum CBT, Fundacją ETOH oraz placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski prowadzi szkolenia dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Jest zaangażowana w realizację kampanii „Życie warte jest rozmowy” (zwjr.pl), w ramach której prowadzi m.in. konsultacje dla szkół i rodziców oraz szkolenia, webinary. Jest ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym IPiN w Warszawie (zapobiegajmysamobojstwom.pl) i opracowuje rekomendacje dla nauczycieli i nauczycieli-specjalistów, dotyczące reagowania w obliczu zagrożenia suicydalnego oraz prowadzi monitoring mediów.. Jest współautorką książek: Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole, Samouszkodzenia – zrozumieć, aby zapobiec, Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia, Młodzi w kryzysie, Pracownia rozwoju zawodowego nauczyciela.

 

ks. Tomasz Trzaska

Tematyka działań: kryzys emocjonalny, samobójczy i pierwsza pomoc emocjonalna, jak rozmawiać z osobą w kryzysie, pomoc w żałobie (w tym duszpasterska), cyberbezpieczeństwo.

Kapłan diecezji łomżyńskiej, suicydolog i dziennikarz. Od 2018 r. związany z działaniem platformy edukacyjno-pomocowej „Życie warte jest rozmowy”, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 2011-2019 kierował zespołem redakcyjnym Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup w Łomży. W tych latach był liderem działającym w obszarze profilaktyki rówieśniczej, w ramach programu KGP „Profilaktyka a Ty”. W latach 2006-2009 członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży. Prowadzi szkolenia z zakresu pomocy osobom w kryzysie i postwencji skierowane do rodziców, pedagogów i duchownych. Edukuje dziennikarzy w zakresie informowania o działaniach samobójczych. Jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz kapelanem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

 

Ryszard Jabłoński

Tematyka działań: profilaktyka zachowań samobójczych, rola szkół i instytucji oświatowych w zapobieganiu zachowaniom samobójczym i profilaktyce kryzysów psychicznych.

Certyfikowany suicydolog, Starszy Wykładowca w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i członek Zarządu Głównego, zajmuje się problematyką zachowań samobójczych. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki suicydologicznej dla terapeutów, nauczycieli i wychowawców w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ekspert w Zespole Koordynującym realizację Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prowadzi dyżury w Akademickim Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Terapii EMPATIA przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz konsultacje i terapie dla studentów, pracowników uczelni wykazujących stany depresyjne, myśli i zamiary samobójcze oraz samouszkodzenia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów: Podstawy suicydologii – dla studentów Wydziału Nauk Społecznych oraz Diagnoza zachowań samobójczych w medycynie na Wydziale Lekarskim. Jest również ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Kontakt do członków zespołu konsultacyjnego:

Specjalista ds. kontaktu z mediami
Konstancja Szymacha
tel.: +48 734 455 971
mail: biurozzs@ipin.edu.pl

Grupa monitoringowa

W ramach Programu zapobiegania zachowaniom samobójczym stworzony został zespół, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie mediów (prasy, radia, telewizji, portali internetowych i mediów społecznościowych), a także reagowanie na publikacje naruszające standardy bezpiecznego informowania o zachowaniach samobójczych. W skład zespołu wchodzą cztery suicydolożki (dr Halszka Witkowska, Jolanta Palma, Lucyna Kicińska, Małgorzata Łuba), a także rzecznik Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Wymienione osoby udzielają też wywiadów.

Rekomendacje dla dziennikarzy

W ramach Programu zapobiegania zachowaniom samobójczym opracowane zostały Rekomendacje dotyczące informowania o zachowaniach samobójczych – w dwóch wersjach: rozszerzonej i skróconej. Obydwie zawierają praktyczne wskazówki dotyczące najważniejszych zasad tworzenia i redagowania przekazów informacyjnych na temat zachowań samobójczych. Wersja rozszerzona dodatkowo zawiera obszerne uzasadnienie dla każdej z tych zasad, a także dodatkowo przegląd najczęściej powielanych „mitów” dotyczących zachowań samobójczych. Wersja skrócona (w formie jednostronicowej infografiki) to bardzo pomocna w pracy redakcyjnej „pigułka informacyjna” – do wydrukowania, zawieszenia w widocznym miejscu i codziennego stosowania w działalności informacyjno-edukacyjnej.

Komunikat Prasowy

Komunikat Biura ds. Przeciwdziałania Zachowaniom Samobójczym z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (10 września). Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2023: tworzymy nadzieję poprzez działanie! Już od dwudziestu lat 10 września obchodzony będzie Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

Newsletter - zapisz się

Media
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content