Opracowanie (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacja, upowszechnianie i monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, pomocy społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych.

Liderem merytorycznym zadania 5 jest dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała, specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka. Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu suicydologii naukowo, obecnie w Instytucie Psychologii UŁ i Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także klinicznie w kontakcie z pacjentami.

W 2023 r. działania związane z realizacją Zadania 5 prowadzone są w następujących grupach zawodowych:

 • nauczyciele,
 • nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog szkolny, psycholog specjalny),
 • pracownicy socjalni,
 • służby mundurowe (np. Policja, Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa),
 • duchowieństwo.

Wypracowane w 2022r. materiały (robocze standardy krótkie dotyczące sytuacji kontaktu z osobą w kryzysie samobójczym, kontaktu z osobą po próbie samobójczej, kontaktu z osobą w żałobie po śmierci samobójczej kogoś bliskiego) są obecnie  konsultowane pod względem treści i formy wśród przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych.
Przygotowywane są długie standardy uwzględniające wiedzę z zakresu suicydologii, ale także potrzeby, realia i specyfikę funkcjonowania konkretnej grupy zawodowej w kontakcie z osobą w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej, w żałobie po stracie osoby w wyniku samobójstwa.
Opracowywane są harmonogramy szkoleń wdrażających standardy postępowania w poszczególnych grupach zawodowych.

 

W 2022 r. realizacja Zadania 5 polegała na:

 • wytypowaniu grup zawodowych i instytucji dla których opracowane zostaną standardy: zespoły ratownictwa medycznego, psychoterapeuci uzależnień, personel
  placówek POZ, pracownicy socjalni, interwenci kryzysowi, nauczyciele oraz nauczyciele specjaliści, służby mundurowe (policja, straż pożarna, straż graniczna), operatorzy numerów alarmowych 112, duchowieństwo;
 • przygotowaniu syntetycznego opracowania przedstawiającego jakich sytuacji w konkretnej grupie zawodowej będą dotyczyły standardy;
 • opracowaniu planów i harmonogramów realizacji zadania w konkretnej grupie zawodowej zgodnie z planem realizacji zadania na lata 2023-25 z uwzględnieniem zarówno metodologii jak i technicznej możliwości wdrażania i ewaluowania standardów;
 • opracowaniu roboczych standardów postępowania w ramach profilaktyki zachowań
  samobójczych (zwanych w różnych grupach rekomendacjami/wskazówkami/dobrymi praktykami zaleceniami/procedurami) dla wybranych grup zawodowych;
 • przygotowaniu syntetycznych raportów częściowych i końcowego z działań w ramach realizacji zadania w wybranej grupie zawodowej.

Efekt pracy dotyczący standardu roboczego będzie obejmować dla każdej z grup zawodowych, co najmniej łącznie:

 • Jednostronicowe standardy krótkie dla danej grupy zawodowej, w miarę możliwości w formie infograficznej prezentujące, co robić a czego unikać -syntetyczne opracowanie dla sytuacji kontaktu z osobą w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej, w żałobie po samobójczej śmierci bliskiej osoby. Materiały te powinny być dostosowane do potrzeb i zadań konkretnej grupy zawodowej.

 • Szczegółowe standardy: opracowanie zawierające rozszerzone standardy, opisujące założenia wprowadzenia standardów i uzasadnienie ich istotności i przydatności dla określonej grupy zawodowej, korzyści płynące z ich implementacji, podstawowe informacje dotyczące tematyki samobójstw przydatne z punktu widzenia danej grupy. Informacje dotyczące działań profilaktycznych, interwencyjnych i postwencyjnych dedykowane i adekwatne dla konkretnej grupy zawodowej opisane w szczegółowy i wyczerpujący a jednocześnie przystępny i syntetyczny sposób.

Zadanie nr 5 Opracowanie
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content