Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, zachowań samobójczych, postaw społecznych

Monitorowanie prób samobójczych – częstości występowania, wzorców demograficznych oraz stosowanych metod, to kluczowy element dla planowania i prowadzenia polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania samobójstwom i zachowaniom samobójczym. Istotną rolę odgrywa tu możliwość oparcia się na rzetelnych i systematycznie zbieranych danych. Obecnie w Polsce nie ma systemu do zbierania takich informacji w systemie ochrony zdrowia. Do monitorowania mogą służyć obecnie dane udostępniane przez Główną Komendę Policji, które z założenia służą innemu celowi i w związku z tym nie są narzędziem doskonałym. Można również opierać się na danych z GUS, ale one również obciążone są błędami, a ich publikacja charakteryzuje się pewnym opóźnieniem.

W ramach działań tego Zadania zdecydowano dołączyć pytania o próby samobójcze do formularzy statystyki publicznej dotyczących lecznictwa psychiatrycznego. Opracowany zostanie również system monitorowania zachowań samobójczych i samookaleczeń do wdrożenia na SOR-ach oraz przeprowadzony zostanie jego pilotaż. Stworzony system musi uwzględnić wiele czynników, w tym wykazać się ogromną wrażliwością na kwestie etyczne związane z prawami pacjentów i tajemnicą dotycząca danych medycznych. Dlatego zdecydowano aby oprzeć go na sprawdzonych wzorach – na podstawie zaleceń WHO, które zostały opracowane jako podręcznik z rozwiązaniami do wprowadzenia dla różnych typów systemów ochrony zdrowia. Podręcznik ten (Jak budować i prowadzić systemy monitorowania prób samobójczych i samouszkodzeń – podręcznik praktyczny) został już przetłumaczony na język polski i od 2023 roku będzie dostępny dla osób zainteresowanych).

W ramach działania przeprowadzone zostanie również badanie opinii i postaw społecznych wobec zachowań samobójczych w Polsce. Zjawiska związane ze społeczną percepcją samobójstw tworzą podstawowy element bezpieczeństwa w środowisku osoby zagrożonej kryzysem psychicznym – niejako pierwszą linię prewencji zachowań samobójczych, zanim do działania zostaną zaangażowani specjaliści i instytucje świadczące pomoc terapeutyczną. Wyniki badań postaw i percepcji ryzyka samobójstw niosą z sobą istotne implikacje dla tworzenia efektywnych rozwiązań polityki zdrowotnej i systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.

Zadanie nr 8 Sytuacja epidemiologiczna
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content