Webinar dla dziennikarzy 28.05.2024
2024-05-18
Webinar dla twórców kultury 10.06.2024
2024-05-18

Szkolenie online – 08.06.2024

Rola szkolnych specjalistów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży

Szkolenie odbędzie się online 8 czerwca 2024 roku w godzinach 9:00-14:00, na platformie ClickMeeting.

Wydarzenie jest bezpłatne.

Zachowania samobójcze są poważnym problemem społecznym:

Każdego roku ponad 700 tysięcy osób na całym świecie odbiera sobie życie, a kilkanaście milionów podejmuje próby samobójcze (WHO). W Polsce dwa razy więcej osób ginie w wyniku śmierci samobójczej niż w wypadkach drogowych.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat standardów postępowania dotyczących wspierania uczniów i uczennic w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz po śmierci samobójczej w społeczności szkolnej. Uczestnicy poznają skalę zjawiska u uwarunkowań zachowań samobójczych wśród młodych osób, w tym także ich sygnałów ostrzegawczych. Szkolni specjaliści poznają sposoby szacowania ryzyka samobójstwa ucznia lub uczennicy, a także będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności rozmowy z młodą osobą w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz mierzącą się ze śmiercią samobójczą w społeczności szkolnej. Omówiona zostanie rola dostosowań procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb uczniów mierzących się z myślami samobójczymi, a uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia planów pomocy dla uczniów po próbie samobójczej. Na szkoleniu zaprezentowany zostanie również pozaszkolny system wsparcia ucznia i jego opiekunów prawnych w sytuacji kryzysu samobójczego. 

Szkolenie realizowane w ramach zadnia Opracowanie (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacja, upowszechnienie i monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, pomocy społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych. 

Prowadzący szkolenie:
Lucyna Kicińska 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Ukończyła I poziom Studium Terapii Narracyjnej oraz Studium Dialogu Motywacyjnego. Jest certyfikowaną suicydolożką PTS. Na co dzień pracuje jako koordynatorka strefy pomocy serwisu www.zwjr.pl oraz pedagożka w XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie. Jest członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego. Zajmuje się komunikacją, zarządzaniem stresem, wspieraniem osób w trudnych sytuacjach życiowych oraz profilaktyką przemocy, autoagresji i samobójstw, szczególnie wśród dzieci i nastolatków.

Szkolenie online – 08.06.2024
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content