Webinar dla twórców kultury 10.06.2024
2024-05-18

Szkolenie online – 13.06.2024

Rola nauczycieli w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży

Szkolenie odbędzie się online 13 czerwca 2024 roku w godzinach 13:00-18:00, na platformie ClickMeeting. 

Wydarzenie jest bezpłatne.

Zachowania samobójcze są poważnym problemem społecznym:

Każdego roku ponad 700 tysięcy osób na całym świecie odbiera sobie życie, a kilkanaście milionów podejmuje próby samobójcze (WHO). W Polsce dwa razy więcej osób ginie w wyniku śmierci samobójczej niż w wypadkach drogowych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli ze standardami postępowania dotyczącymi wspierania uczniów w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz w obliczu śmierci samobójczej w społeczności szkolnej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie symptomy mogą wskazywać na obecność kryzysów samobójczych u dzieci i młodzieży, jakie działania interwencyjne można realizować w odpowiedzi na podejrzenie kryzysów samobójczych u młodych osób oraz jakie działania postwencyjne są niezbędne w sytuacji prób samobójczych lub samobójstw uczniów. 

Szkolenie realizowane w ramach zadnia Opracowanie (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacja, upowszechnienie i monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, pomocy społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych.

Prowadzący szkolenie:
Małgorzata Łuba

Certyfikowana suicydolożka, psycholożka, trenerka – „To Be”, „Życie warte jest rozmowy”. W ramach „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum CBT, Fundacją ETOH oraz placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski prowadzi szkolenia dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Jest zaangażowana w realizację kampanii „Życie warte jest rozmowy” (zwjr.pl), w ramach której prowadzi m.in. konsultacje dla szkół i rodziców oraz szkolenia, webinary. Jest ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym IPiN w Warszawie (zapobiegajmysamobojstwom.pl) i opracowuje rekomendacje dla nauczycieli i nauczycieli-specjalistów, dotyczące reagowania w obliczu zagrożenia suicydalnego oraz prowadzi monitoring mediów.. Jest współautorką książek: Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole, Samouszkodzenia – zrozumieć, aby zapobiec, Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia, Młodzi w kryzysie, Pracownia rozwoju zawodowego nauczyciela.

Szkolenie online – 13.06.2024
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content