Webinar dla twórców internetowych 25.10.2023
2023-10-12
Webinar dla dziennikarzy 05.12.2023
2023-11-21

Konferencja dla studentów dziennikarstwa 20.11.2023

Słowa mają moc. Media w profilaktyce zachowań samobójczych

Konferencja odbędzie się 20 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sali 116 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w godzinach 10.00 – 15.00

Według danych Komendy Głównej Policji każdego roku w Polsce ponad 5 tys. osób odbiera sobie życie, a ponad dwukrotnie większa grupa podejmuje próby samobójcze. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w populacji naszego kraju prób samobójczych może być nawet 20 razy więcej niż samobójstw, czyli ok. 100 tys. – znacznie więcej niż wykazują to oficjalne rejestry. Nie ulega zatem wątpliwości, że zachowania samobójcze są poważnym problemem, a zadaniem mediów jest poruszać ten temat w społecznym dyskursie. Ważne jest jednak, aby już na etapie przygotowania przyszłych dziennikarzy do zawodu:

  • podkreślić rolę mediów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym,
  • motywować studentów do zdobywania i uzupełniania wiedzy nt. zachowań samobójczych,
  • zapoznać studentów z rekomendacjami informowania o zachowaniach samobójczych i tym samym kształtować postawę odpowiedzialności za słowa.

Jest to gwarancją tworzenia rzetelnych i bezpiecznych materiałów medialnych na temat zachowań samobójczych co znacznie przyczynia się do polepszenia skuteczności działań z zakresu profilaktyki zachowań samobójczych.

Cel:
Głównym celem konferencji jest dostarczenie wiedzy o zachowaniach samobójczych i zwiększenie świadomości studentów na temat zawodowej roli dziennikarzy w zapobieganiu zachowaniom samobójczym.

Grupa docelowa:
Konferencja została przygotowana dla studentów dziennikarstwa z całej Polski oraz dla chętnych wykładowców dziennikarstwa.

Poruszane zagadnienia:

  • Podstawowe informacje o zachowaniach samobójczych – definicje, dane statystyczne grupy ryzyka
  • Etiologia zachowań samobójczych – czynniki ryzyka i czynniki ochronne, charakterystyka stanu presuicydalnego
  • Fałszywe przekonania i stereotypy dotyczące zachowań samobójczych
  • Rola środowiska dziennikarskiego w zapobieganiu zachowaniom samobójczym – efekt Wertera i efekt Papageno, rekomendacje dotyczące informowania o zachowaniach samobójczych
  • Wsparcie środowiska dziennikarskiego w odpowiedzialnym informowaniu o zachowaniach samobójczych – działania w ramach Narodowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, rola Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, platforma pomocowo-edukacyjna www.zwjr.pl.

Każde wystąpienie będzie trwało ok. 30 minut (20-25 minut wykładu oraz 5-10 minut na ewentualne pytania ze strony słuchaczy).

Sposób realizacji:
Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w terminie 20.11.2023 r. Jej łączny czas trwania przewidziany jest na ok. 4 godziny.
Konferencja będzie streamowana na YouTube Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Całość konferencji zostanie nagrana, a jej zapis będzie dostępny do odtworzenia na kanale Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w serwisie YouTubie oraz na Facebooku. W czasie konferencji organizatorzy zapewniają catering.

Konferencja realizowana w ramach zadnia Rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu, w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji, wydawców.

Program konferencji

10:00-10:15

Powitanie – dr Halszka Witkowska i ks dr hab. Krzysztof Stępniak

10:15-11:15

Panel: Jak mówić o zdrowiu psychicznym w mediach –  dr Halsza Witkowska, dr Aleksandra Kielan, dr Katarzyna Nowakowska-Domagała, dr hab. Katarzyna Rzeszowska-Flader, dr hab. Monika Przybysz, dr Aleksandra Gralczyk

11:15-12:00

Rola naśladownictwa w zjawisku zachowań samobójczych i samookaleczeń (efekt Wertera i Papageno) – Małgorzata Łuba 

12:00-12:15

przerwa kawowa

12:15-13:00

Jak pisać, a jak nie pisać o zachowaniach samobójczych – Lucyna Kicińska

13:00-13:30

Stereotypy i fałszywe przekonania o zachowaniach samobójczych – Tomasz Trzaska

13:30-14:00

przerwa lunchowa

14:00-14:30

Samobójstwo rozszerzone, poagresyjne i pakty samobójcze – czym są i jak je rozróżniać – prof. Adam Czabański

14:30-15:00

Wsparcie środowiska dziennikarskiego w odpowiedzialnym informowaniu o zachowaniach samobójczych – Jolanta Palma

Konferencja dla studentów dziennikarstwa 20.11.2023
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą: Politykę prywatności..
Dowiedz się więcej
Skip to content